Whiplash-syndroom

Whiplash-syndroom
Het woord whiplash betekent letterlijk zweepslag’. Met whiplash wordt de plotselinge slingerbeweging van het hoofd en de nek ten opzichte van de romp bedoeld, zoals tijdens een auto ongeval kan worden gemaakt. Door een ongeval kunt u een nekverstuiking hebben opgelopen, ook wel whiplashletsel genoemd. Tegenwoordig wordt het Whiplashtrauma meestal benoemd als Accelleratie-Decelleratietrauma.

Om zoveel mogelijk eenvormigheid te creëren in de behandelwijze en behandelduur is onze werkwijze in de fysiotherapie vastgelegd in richtlijnen van het KNGF in samenspraak met andere disciplines en de patiëntenvereniging. Door het gebruik van standaard meetpunten is de behandeling veel overzichtelijker geworden en heeft ook de rapportage naar patiënt, specialist en verzekering meer waarde gekregen.

Fysiotherapie Getsewoud volgt deze richtlijnen om te kunnen onderbouwen waarop een behandelkeuze is gebaseerd. Rapporten naar verzekeringen worden altijd in viervoud gemaakt en verzonden, nadat de patiënt akkoord is, naar de betrokkene, de huisarts, de specialist en de verzekering.

Ons beleid strekt zich uit van het houden van rust en het dragen van een halskraag naar milde oefenvormen en pijnbestrijding tot latere vormen van Medical Fitness en Arbeidsrentegratie waarbij de Whiplashopleiding bij Kees Lanser als uitgangspunt dient.

Maak direct een afspraak.

Afspraak maken
0252 622 008
info@fysiotherapie-getsewoud.nl