Whiplash-syndroom

Het woord whiplash betekent letterlijk ‘zweepslag’. Met whiplash wordt de plotselinge slingerbeweging van het hoofd en de nek ten opzichte van de romp bedoeld, die tijdens een ongeval kan worden gemaakt. Door een ongeval kunt u een nekverstuiking hebben opgelopen, ook wel whiplashletsel genoemd. Tegenwoordig wordt het Whiplashtrauma meestal benoemd als Accelleratie-Decelleratietrauma.

Onze ervaring en documentatie dateren van midden jaren tachtig, toen het whiplash-fenomeen als eerste beschreven werd door dr. Querido, een psychiater. Zij beschreef het beeld, dat regelmatig in inrichtingen werd aangetroffen. Mensen die na een kop-staart ongeval met de auto een veelheid van symptomen vertoonden die nauwelijks samenhang schenen te hebben. Opmerkelijk was echter dat ze geen enkele psychiatrische afwijking bleken te hebben. Gelukkig is die kennis onderhand verbeterd door onder andere het baanbrekendwerk van dr. Querido. Nog steeds gebruiken we onderdelen van de kennis die zij met ons wilde delen en opbouwen.

Om zoveel mogelijk eenvormigheid te creëren in de behandelwijze en behandelduur is onze werkwijze in de fysiotherapie vastgelegd in richtlijnen, die door de kwaliteitsmedewerkers van het KNGF in samenspraak met andere disciplines en de patiëntenvereniging zijn samengesteld. Door het gebruik van standaard meetpunten is de behandeling veel overzichtelijker geworden en heeft ook de rapportage naar patiënt, specialist en verzekering meer waarde gekregen.

Fysiotherapie Getsewoud volgt deze richtlijnen om te kunnen onderbouwen waarop een behandelkeuze is gebaseerd. Rapporten naar verzekeringen worden altijd in viervoud gemaakt en verzonden, nadat de patiënt akkoord is, naar de betrokkene, de specialist, de verzekering. Wij houden een kopie van het rapport.
Ons beleid strekt zich uit van het houden van rust en het dragen van een halskraag naar milde oefenvormen en pijnbestrijding tot latere vormen van Medical Fitness en Arbeidsrentegratie waarbij de Whiplashopleiding bij Kees Lanser als uitgangspunt dient.

Maak direct een afspraak, Bel 0252 622 008 of mail naar info@fysiotherapie-getsewoud.nl

AFSPRAAK MAKEN