Manuele therapie

Manuele therapie wordt in onze praktijk gevoerd volgens het systeem van Evjent en Kaltenborn, gedoceerd in het opleidingscentrum van de Nederlandse Academie voor Orthopedische Manuele Therapie te Delft. De Master opleiding Manuele Therapie is gevolgd bij de Hogeschool Rotterdam

Manuele therapie is een vorm van studie en behandeling van het ‘volledige bewegingsapparaat. In de praktijk wordt merendeels de nek-, rug- en bekkenregio behandeld. In de volksmond wordt manuele therapie wel eens ‘kraken’, genoemd, hetgeen de wetenschap niet echt eer aan doet. De therapie is een verbijzondering van fysiotherapie waarbij specifieker wordt gekeken naar (lokale) blokkades en daaruit voortvloeiende functiestoornissen.

Maak direct een afspraak, Bel 0252 622 008 of mail naar info@fysiotherapie-getsewoud.nl

AFSPRAAK MAKEN